Cyklistická trasa Podtrosecká údolí

Trosky – Dolní Mlýn – Podhůra – Libošovice – Podlažany – Trosky

Popis trasy: Cesta začíná na parkovišti u hradu Trosky. Odtud sjedete bílou pásovou značkou. Trasa 4011 vás povede do Podhůry přes Troskovice a Dolní Mlýn. Uhnete doprava trasou číslo čtrnáct a dorazíte až na Libošovice. Zde sjedete do Podtroseckých údolí. Přírodní rezervace Podtrosecká údolí se rozkládá na 143,04 ha. Chrání se zde především celek mokřadních biotopů, rybníky a vodních toky v kaňonovitých údolích. Rokle a údolí lemují pískovcové stěny s puklinami, jeskyněmi, skalními převisy a výklenky. Podtrosecká údolí jste mohli zahlédnout ve filmu Jak dostat tatínka do polepšovny. Odtud pokračujte za rybník Věžák a pod Želejov. Následně odbočíte z modrého značení a vystoupáte do Troskovic. Pod hrad Trosky vás dovede trasa 4011 bílou pásovou značkou.

Délka trasy: Celkem ujedete 18 km na středně náročné trati