Zámek Hrubý Rohozec

Státní zámek Hrubý Rohozec leží  13 km od hradu Trosky, na severozápadním okraji města Turnova.  Zámek byl založen okolo druhé poloviny 13. století a za dobu své existence byla zde provedena řada stavebních úprav. Mezi majiteli figurovali Vartenberkové, Krajířové z Krajku a Desfoursové.

A co zde uvidíte

Zámek obklopuje nevelký anglický park s několika vzácnými stromy, s umělou jeskyní nad skalním srázem a se sochami světců z osmnáctého a devatenáctého století. Od jeskyně se vám otevře krásný výhled na údolí řeky Jizery a blízké okolí. Z parku se můžete vypravit „Zámeckou stezkou“ do hradního příkopu, kde vás nadchne pohled na mohutnou skálu se zámkem. Z původního hradu se dochovalo středověké sklepení, vytesané do skály. Na zámku na vás čekají dva prohlídkové okruhy. Jestliže jste na zámku poprvé, vyberte si nejprve první trasu. Mezi jiným uvidíte bohatě zařízené místnosti s původním nábytkem, s porcelánem, obrazy a jinými uměleckými a historickými předměty.

Poloha zámku na mapě