Zámek Hrubá Skála

Na zámek Hrubá Skála určitě uspořádejte krásný výlet a přibližte si krásnou oblast Hruboskalska. Okolo zámku vede několik atraktivních turistických tras a cyklostezek. Malebnou stavbu najdete asi šest kilometrů od města Turnov. Spatříte ho pyšně stát na dvou skaliscích z pískovce nad údolím říčky Libuňky. V dřívějších časech se zámek nazýval Skála, ale během sedmnáctého století muselo dojít k odlišení Malé Skály od Hrubé. Původní hrad nechal postavit Hynek z Valdštejna okolo roku 1350. Na konci 16. století se hrad na skále přestavě na renesanční zámek – bylo to za panování Smiřických. Po požáru v roce 1710 byly provedeny barokní úpravy a v roce 1821 koupil zámek Jan Lexa z Aehrentalu. V současné době je ze zámku Hrubá Skála hotel s restaurací a po většinu roku se dovnitř nedostanete jinak než jako hoteloví hosté. Výjimku tvoří letní období, kdy se turisté mohou podívat na nádvoří a také do věže, odkud je nádherný výhled na okolí. Během léta tady lze narazit na různé kulturní akce.