Z historie

Se stavbou hradu se začalo na konci 14. století, pravděpodobně okolo roku 1380. Hrad Trosky založil Čeněk z Vartemberka na dvou vyvřelých čedičových sloupech, ve vzdálenosti několika desítek metrů od sebe. Na každé vyvýšenině stála věž a mezi nimi vnitřní hrad. Ochranu tvořil trojitý pás hradeb a několik bran. Hradba dosahovala na některých místech až deset metrů. Na nádvoří byl postaven obdélníkový palác o dvou patrech a přiléhal k věži Panna. Nedaleko stály hospodářské budovy a na Babu jste se mohli dostat po dřevěných schodech z přilehlé stavby do věžovitého stavení.

Po Vartembercích vlastnili hrad Trosky páni z Bergova (1399 – 1455), páni z Házmburka (1455 – 1497), Šelmberkové (1497 – 1551), Smiřičtí (1559 – 1618) a Albrecht z Valdštejna (1621 – 1634).

Jakmile zemřel zakladatel hradu, nejprve připadl králi Václavu IV. a od něho získal Trosky Ota z Bergova a po něm jeho syn stejného jména. Ota mladší z Bergova (1408 – 1444) byl rovněž zvaný „Bergov mladý z Trosk“ Patřil k zarytým katolíkům, ale i přesto v roce 1415 přepadl klášter v Opatovicích, umučil k smrti opata Lacura a král mu tento krutý čin prominul. V časech husitské revoluce se staly Trosky centrem protikališnického odboje na východu Čech. Roku 1428 obléhal hrad hejtman Jan Kralovec s vojskem sirotků a došlo k požáru. Husité se pokoušeli hrad dobýt, ale to se jim nikdy nepodařilo.

Hrad Trosky historie

V roce 1438 však hrad obsadil zemský škůdce Kryštof Šof z Helfenburku a jeho společník Švejkar. Stali se postrachem celého okolí, přepadali kupce a města. V roce 1440 se vojska boleslavského a východočeského landfrídu odhodlala k odvetě za loupeže a obléhala hrad. Trosky odolaly a lupiči tady sídlili až do roku 1444. V tomto roku se ujal hradu opět Ota mladší z Bergova a neví se za jakých okolností k tomu došlo. Jan z Bergova (syn mladšího Oty) se stal již v mládí stoupencem husitů a po otcově smrti převzal rodový majetek. Neměl však žádné dědice a před smrtí prodal Trosky Janu Zajíci z Házmburka. V roce 1469 dobyl Jiří z Poděbrad s královským vojskem Trosky, protože Jan Zajíc z Házmburka byl jeho politickým odpůrcem. Hrad se přeměnil pouze na centrum hospodářské správy. Roku 1639 se Trosek zmocnili Švédové, rok poté dobylo Trosky císařské vojsko, v roce 1642 znovu dobyli hrad Švédové a roku 1648 císařské vojsko Švédy vyhnalo a zároveň hrad vypálilo. Hrad stál v krajině opuštěný a pustl.

Významným obdobím pro Trosky se stal romantismus a devatenácté století. Malebná zřícenina stále více přitahovala vlastence, turisty, malíře, básníky, spisovatele a další umělce. Mezi návštěvníky a obdivovatele patřil i Karel Hynek Mácha. Roku 1821 prodali Valdštějnové hrad Trosky Janu Lexovi z Aehrenthalu. Syn Alois nechal postavit roku 1841 točité schodiště na vrchol Panny. Bohužel během stavby zemřel a ta zůstala nedokončena – zůstala tam, kde nyní vyhlídku naleznete. Se stavbou rozhledny na věži Baba se začalo v roce 1999 a vyhlídka byla pro veřejnost otevřena na konci května 2000. Z Baby uvidíte například zámek Humprecht, hrad Kost, Jičín a samozřejmě krajinu Českého ráje.

Od roku 1925 se stal hrad majetkem Československého státu a stát je rovněž vlastníkem i v současnosti. O první větší opravy se postaral ve třicátých letech Klub českých turistů. K rozsáhlejším a odborným pracem však došlo až v průběhu několika posledních desetiletí pod správou Státního památkového ústavu Pardubice. Rovněž probíhají i archeologické průzkumy. Trosky čeká ještě spousta opravných a udržovacích prací.